Pygmalion Consulting

Training & consult voor organisaties en teams op het gebied van attitude- en gedragsvraagstukken.

Welkom


Wij zijn een team van toegepast psychologen (i.o.) met ruime ervaring in de zorg, het onderwijs en bij de politie. Dit geeft ons een brede kijk op de wereld van waaruit wij met passie werken aan kennisoverdracht op het gebied van organisatiepsychologie en sociale psychologie, met name gericht op attitudeverandering en gedragsvraagstukken.


Pygmalion


Pygmalion was in de Griekse mythologie een prins uit Cyprus met een voorliefde voor beeldhouwkunst. Hij omringde zich met zijn eigen kunst en werkte dagenlang aan een ivoren beeld, een vrouwenbeeld (Galatea). Hij gaf het beeld de perfecte schoonheid en uiteindelijk werd hij er smoorverliefd op. Op een feestdag ter ere van Aphrodite sprak hij de wens uit dat hem een vrouw geschonken werd. Volgens de mythologie kwam zijn geliefde beeld tot leven, nadat hij het op haar mond had gekust.

Tegenwoordig kennen wij in de psychologie het Pygmalion-effect . Dit is een fenomeen waarbij een persoon zich gaat gedragen naar de verwachtingen die gezaghebbende anderen van hem of haar hebben.